2017. ápr. 15.

XIV. Stáció: Jézus testét a sírba helyezik

Nincsenek megjegyzések:
Immár a sírban feküdtél, Ó Jézus, de nemsokára dicsően előjöttél abból. Add kegyelmesen, hogy  mindent, ami bennem vétkes, levessek magamról, hogy egykor én is megdicsőült testtel föltámadjak s a mennyben veled együtt keserves szenvedésed és halálod gyümölcseit élvezzem.

(Szent vagy Uram. Budapest 1938 Szerkesztették Harmat Artur és Sík Sándor)


XIII. Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik

Nincsenek megjegyzések:
Ó fájdalmas szűzanya, Mária, a legkeserűbb fájdalmak milyen tőre járta át lelkeket, midőn szeretett Fiadat, Jézust, öledben halva feküdni láttad! Kérd számomra a kegyelmet, hogy ugyanazon isteni Fiadat a legméltóságosabb Oltáriszentségben mindenkor méltóan fogadjam magamhoz és így az iránta való szeretetben mindinkább növekedjem.

(Szent vagy Uram. Budapest 1938 Szerkesztették Harmat Artur és Sík Sándor)2017. ápr. 14.

XII. Stáció: Jézus meghal a kereszten

Nincsenek megjegyzések:
Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az írás, megszólalt: Szomjazom! Volt egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: Beteljesedett! Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét+ (Jn 19,28-30)

Pio atya elmélkedése:

Jézus Hozzám fordult, és azt mondta. "Fiam, ne hidd, hogy az én haláltusám három óráig tartott, nem. Én a világ végezetéig vívom haláltusámat azokért a lelkekért, akik számomra kedvesek. Miközben haláltusámat vívom, fiam, nem szabad elaludnod. Lelkem keresi az emberi jóság cseppjeit; de jaj, magamra hagynak közömbösségük terhével."

(Keresztút Pio atyával, Szent István társulat Budapest 2013)


XI. Stáció: Jézust a keresztre szegezik

Nincsenek megjegyzések:
Az Egyik megfeszített gonosztevő káromolta Jézust; a másik viszont így kérlelte: " Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljutsz a Te országodba." Jézus így felelt neki: " Bizony Mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban.Pio Atya elmélkedése:
A Kálvária hegyén azok a szívek laknak, akiket az égi Vőlegény kedvel. Ó, mennyire boldognak kell tartanod magadat, ha erőfeszítéseket tehetsz azért, hogy mindig ott időzzél, hűségesen és szerelmesen ott lakozzál, hogy imádhasd ezen a hegyen a megfeszített Krisztust már ebben az életben, mert így biztosíthatod teljes bizonyossággal azt, hogy a második életben is imádhatod a megdicsőült Jézust!

(Keresztút Pio atyával, Szent István társulat Budapest 2013)
2017. ápr. 13.

X. Stáció: Jézust megfosztják ruháitól

Nincsenek megjegyzések:
Elosztották egymásközt ruhámat és köntösömre sorsot vetettek" (21. Zsoltár 19.) Levetkőzteti a háromszor szent és végtelen szemérmes Jézust az én hiúságom és könnyelműségem a ruházatban. Uram, nem prédálom el többé semmiféle bűnnel égi palástomat, a megszentelő kegyelmet. Felöltözködöm beléd, mint apostolod mondja: "Öltsétek fel Krisztust!" Mezítelenség kínjára kérlek, öltöztesd fel lelkemet, Uram, a Te szellemedbe, erényeid szépségébe!

Párbeszéd Istennel (Ecclesia Budapest 1997 Szerkesztette Keszthelyi Ferenc, Csépány László, Szabó Géza)2017. ápr. 12.

IX. Stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt

Nincsenek megjegyzések:
Félig halálra váltan, már-már a Golgotán,
A szörnyű út után,
A szörnyűbb cél előtt,
Harmadszor is leroskad a Keresztviselő.

Mi, elesett apák megesett fiai,
(Merjük e mondani:
Mi keresztviselők?!)
Merjük megállani a Roskadó előtt?


Mi, kik a megszokott bűn kitaposott, avitt
Baromcsapásait
Járjuk nap-nap után,
Berzenkedőn se már, fásultan és bután,

Vakon és siketen, akár az unalom,
Mint az igás malom
Kerengő vén lova
Köröz egy vak körön se té már, se tova

Sík Sándor


                                

2017. ápr. 11.

VIII. Stáció: Jézus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal

Nincsenek megjegyzések:
Ó Jézusom, Te megvigasztaltad a jámbor jeruzsálemi asszonyokat, midőn oly nagy kínokat szenvedni láttak. Vigasztald meg az én lelkemet is irgalmasságod emlékezetével és add, hogy azt, életem megjavítására felhasználjam.
(Szent vagy Uram. Budapest 1938 Szerkesztették Harmat Artur és Sík Sándor)

                                          

2017. ápr. 10.

VII. Stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt

Nincsenek megjegyzések:

A kereszt mindig nehezebb lesz, az Üdvözítő egyre fáradtabb, gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A maga erejéből kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitől, gyalázkodásaitól kísérve. Az Üdvözítő most azokért a bűneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektől oly nehezen tudsz megválni: legfőbb hibáidért.


Uram, bűneim oly erővel nehezednek Rád, hogy ismét a földre nyomnak. Oly nehezen szabadulok tőlük, mindannyiszor elkövetem őket. Adj erőt az igazi elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani azzal a bűnnel, amelybe oly gyakran visszaesem!

Thomas Merton